Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov spoločnosťou IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 731 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142064/B, ako prevádzkovateľom, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, fotografia, telefonický kontakt, emailová adresa, očakávaný plat, dĺžka praxe, forma spolupráce, lokalita práce a pracovná pozícia, na účely mojej registrácie a následného využívania služieb GAPP spočívajúch najmä vo vytvorení profilu v GAPP pozostávajúceho z mojich osobných údajov, na základe ktorého budem kontaktovaný zamestnávateľmi v oblasti gastro služieb s ponukami práce.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na e-mailovej adrese ahoj@gapp.sk alebo poštou na adrese IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Na základe súhlasu spracúvame vaše osobné údaje počas celej doby keď využívate služby GAPP.

Osobné údaje budú poskytnuté príjemcom Sinch, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sweden a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Medzi okruhy príjemcov vašich osobných údajov patria: spoločnosti poskytujúce programátorské služby a technickú podporu, resp. spoločnosti zabezpečujúce fungovanie GAPP; zamestnávatelia – fyzické alebo právnické osoby hľadajúce vhodného záujemcu o prácu v oblasti gastronomických služieb prostredníctvom GAPP, ktorým sa umožní prístup k vašim osobným údajom na základe zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou; osoby, ktorým sme povinní poskytnúť vaše údaje na základe zákona.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, so všetkými právami s tým spojenými. Bližšie informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov a vašich právach nájdete na internetovej stránke https://gapp.sk/gdpr-info.

Súhlasím, aby ma gastroprevádzky kontaktovali emailom, telefonicky alebo SMS s pracovnými ponukami

Súhlasím, aby spoločnosť IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 731 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142064/B, poskytla moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, fotografia, telefonický kontakt, emailová adresa, očakávaný plat, dĺžka praxe, forma spolupráce, lokalita práce a pracovná pozícia, gastroprevádzkam, resp. zamestnávateľom – fyzickým alebo právnickým osobám hľadajúcim vhodného záujemcu o prácu v oblasti gastronomických služieb prostredníctvom GAPP, a aby ma následne kontaktovali emailom, telefonicky alebo SMS s pracovnými ponukami.

Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov môžete nájsť na internetovej stránke https://gapp.sk/gdpr-info .